top of page

Privacy Beleid

pexels-dan-nelson-5530196 (1).jpg
  • We verwerken je persoonsgegevens steeds in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  • We verwerking niet meer persoonsgegevens dan nodig.

  • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat je persoonsgegevens veilig zijn.

  • We geven géén persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • We brengen je op de hoogte van je rechten als betrokken persoon over, van, voor je persoonsgegevens, en respecteren je rechten hierop.

Voor meer informatie kan je terecht bij bert@duikschool-odyssee.com

bottom of page