top of page

Duikonderricht bepaalt de sportieve koers

Odyssee is een club én een duikschool. De sportieve koers van de duikschool wordt bepaald door de commissie duikonderricht.


Regelmatige theorie & praktijklessen
Regelmatige theorie & praktijklessen

De commissie duikonderricht staat in voor het opleiden van de duikers en instructeurs in onze club. Zij organiseren de wekelijkse trainingen en bepalen dus de sportieve lijn. Ze stemmen de opleidingen en duiken optimaal af op de noden van de leden. Bij de duiken georganiseerd door de club zorgen zij voor het kader zodat iedereen in veilige omstandigheden kan duiken.


De verantwoordelijke duikonderricht stelt de commissie duikonderricht samen. Hiervoor worden de instructeurs en afhankelijk van de noodzaak ook assistent instructeurs, 4* en 3* duikers uitgenodigd.


Op basis van de vraag van de leden en noodzaak vanuit de duikschool wordt in overleg met het bestuur bepaald welke opleidingen georganiseerd worden en wanneer. De commissie duikonderricht zorgt er ook voor dat er redders zijn op de wekelijkse trainingen.


Vragen over de werking van de commissie duikonderricht? Contacteer Chantal De Geyter.


De laatste jaren zien we naast de 'luchtbrevetten' een groeiende interesse in 'mengselbrevetten'. Deze technische opleiding richt zich vooral naar duikers die interesse tonen voor gevorderde decompressietechnieken. Het maakt dieper duiken mogelijk op een veiligere manier.


Wil je meer weten over de technische brevetten? Contacteer dan Pascal De Roo.
Comments


bottom of page